Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Stratégiánk

Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 2023-2027

Magyarország jövőbeni sikereinek egyik legfontosabb alapja, ha vidéki térségeink, városaink és falvaink is sikeresek az ott élő emberekkel együtt. A magyar vidék jövőjének alakítása éppen ezért társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is alapvető fontosságú. Magyarország Kormánya támogatja, hogy az együttműködő települések önálló Helyi Fejlesztési Stratégiát alkossanak a KAP stratégiai terv öt évére vonatkozóan, a LEADER program keretein belül.

A helyi fejlesztések tekintetében alkalmazott LEADER-megközelítés - a több évtizedes tapasztalatok alapján - eredményesnek bizonyult a vidéki térségek fejlődésében azáltal, hogy az alulról felfelé építkező szemlélet teljes mértékben figyelembe vette a helyi kezdeményezésen alapuló vidékfejlesztés iránti multiszektorális igényeket. Így a vidéki térségek és közösségek területileg kiegyensúlyozott fejlesztése során továbbra is kiemelt szerepet kap alkalmazása.

Az Abaúj Leader Egyesület működési területe 1057,75 km2, amely az észak-magyarországi régióban, azon belül Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található. Itt összesen 76 db település LEADER érdekeit képviseljük.

A HFS elkészítésekor, valamint az abban foglalt intézkedéseink megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy azok elsősorban Abaúj erőforrásaira épülve lehetőséget teremtsenek az itt élők számára olyan helyi szintű LEADER kezdeményezések, fejlesztések megvalósítására, amelyek lehetőleg egymásra épülve, esetleg más Operatív Programok kedvező hatásait, fejlesztéseit kiegészítve - a HFS-ben foglaltakkal összhangban - hozzájáruljanak célkitűzéseink megvalósításához.

A fejlesztési szükségletek beazonosításához nemcsak elemzési módszerek járultak hozzá, hanem a térségi szereplőkkel folytatott párbeszédek is, amelyek segítségével a fórumok, tájékoztatók, személyes egyeztetések alkalmával közösen elképzelt, a térség erőforrásaira épülő vidékfejlesztési, beavatkozási irányvonalak fogalmazódtak meg.

Ezek alapján a HFS legfőbb célja a térség gazdasági és természeti erőforrásaira alapozva az életminőség javítása, szolgáltató és turisztikai szektor megerősítse, a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozása érdekében. A megkezdett vidék-, gazdaság-, vállalkozásfejlesztési programok folytatása, a fiatalok helyben tartása.

A 2023-2027-es Európai Uniós költségvetési időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) letölthető honlapunk dokumentumtárából (almenü: Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-2027), vagy ide kattintva!