Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Stratégiánk

Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 2014-2020

Az Abaúj Leader Egyesület 1.057,83 km2-es kiterjedésű területén – a 2013.12.31 szerinti adatok alapján – 46.083 fős lakosság él.

A Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) megalkotása során a Helyi Akciócsoport területéhez tartozó települések hosszú távú, fenntartható és fenntartandó fejlesztésére igyekeztünk nagy figyelmet fordítani. Az elöregedés lassítása, elvándorlás ütemének csökkentése, a munkahelymegtartás és- teremtés, a térség gazdasági felzárkóztatása az elérendő fő célok.

A 2007-2013 programozási ciklus során komoly gazdasági és részben társadalmi változások zajlottak a világban, melyek alól akciócsoportunk tervezési területe sem tudta teljes egészében kivonni magát.

A térség jövedelemtermelő képessége alig változott, a települések környezete ugyan sokat szépült a pályázati források eredményeként, azonban munkahelyteremtő beruházások, életképes gazdasági projektek az elvárásokhoz képest alacsonyabb számban valósultak meg.

Ezekre való tekintettel szükséges volt a HFS-t az új kihívásokhoz igazítani, illetőleg a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai alapján megalkotni és abban az eddig is meglévő gazdaságfejlesztési célokra fókuszálni.

Stratégiai célunk az életminőség javítása a térség gazdasági és természeti erőforrásaira alapozva vidékfejlesztési, gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programok serkentésével, új munkahelyek teremtésével, a meglévők megerősítésével. A komplexitás érdekében harmonizálást végeztünk a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (VP) céljaival és más operatív programokkal (OP), melyek társadalmi, gazdasági szempontból forrás kiegészítést eredményeznek térségünknek.

Az Abaúj Leader Egyesület az intézkedések (helyi LEADER pályázati felhívásoknak az alapja) elkészítését a kiadott iránymutatások szerint végezte el. Elkészült 4 db a versenyképesség segítését, és 3 db az életminőség javítását szolgáló intézkedés. Ha az intézkedéseket vesszük figyelembe, akkor 3 db közösségi célú, 4 db vállalkozásalapú intézkedés megalkotására került sor. Más szempontokat figyelembe véve 4 db a gazdasági versenyképességet segítő, amely a turisztikai potenciált is segíti, 3 db, amely vidéki életminőséget javítja, ugyanakkor a civil társadalom erősítését is szolgálja. További szempontokat figyelembe véve az intézkedések felosztásánál elkészült 7 db teljes értékű intézkedés – amelyből 6 db összetettségükből adódóan a gazdaságfejlesztést szolgálja, függetlenül attól, hogy vállalkozásfejlesztést vagy közösségi célt szolgál. Ugyanakkor 1 db szolgáltatás fejlesztésre kerül kiírásra. Továbbá elkészült 11 db olyan intézkedés, melyhez LEADER forrás nem lett allokálva, de más operatív programból támogatható, és kapcsolódik a LEADER intézkedésekhez, vagy kiegészíti azokat. A determináció miatt az 5. számú intézkedéshez forrást jelenleg nem tudunk hozzárendelni.

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) letölthető honlapunk dokumentumtárából, vagy ide kattintva!

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Abaúj LEADER HACS

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása, helyzetelemzés, fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció, végül megoldási javaslatok.

Abaúj LACS területe 81 települést foglal magába, melyek közül 4 város. A térség lakossága 56.339 fő, a városokban élő lakosok száma 16.929 fő.
A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0.
A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 20 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg.
A térségben összesen 31 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 32%-a, 10 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik.
A térségben összesen 45 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik.

A letölthető dokumentumban elolvashatja a leírás folytatását. Részletes, bőséges információt kaphat minden fent említett témáról.

HVS letölthető INNEN.

A 2011. május 25.-én elfogadott módosított Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) mellékleteivel elérhető INNEN.

A 2013 április 12.-én elfogadott módosított Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) mellékleteivel elérhető INNEN.