Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Pályázati kiírás jelent meg: A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című alprogramhoz

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai, önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: önkormányzat vagy társulás) részére, melynek célja a települések infrastrukturális fejlesztésének, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésének támogatására.

A pályázati kiírás az alábbi kategóriákat tartalmazza:

1. Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés (MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF)

2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK)

3. Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/TKIF)

4. Eszközbeszerzés (MFP/ÖTIFB/2024/EKB)

5. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF)

6. Kommunális eszközök beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/KOEB)

7. Tanya- és falugondnoki busz beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/TFB)

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósításával kapcsolatban avidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. A Kormány céljainak megvalósítása érdekében a jelen pályázati kiírás keretein belül lehetőség nyílik a települések infrastrukturális fejlesztésére, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésére, mely hozzájárul a településkép, illetve az alapvető szolgáltatások minőségének javításához.

A program esélyt ad az önkormányzatok számára - az alapvető közfeladatok ellátás céljából -az önkormányzati tulajdonban lévő óvodák épületének felújítására, korszerűsítésére, óvodai férőhelybővítésre, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére és korszerűsítésére, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő és működő temetők kisléptékű fejlesztésére, az önkormányzatok közfeladatainak ellátásához kapcsolódó eszközök beszerzésére, a közterületi játszóterek, közterületi fitneszparkok, óvodai játszóudvarok építésére, illetve fejlesztésére, falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás biztosításához szükséges busz beszerzésére, a belterületi közterület fenntartását biztosító eszközök beszerzésére.

Az általános és minden kategóriára vonatkozó szabályokat a pályázati kiírás közös része tartalmazza, az egyes kategóriákra vonatkozó speciális szabályok az adott kategóriára vonatkozó kiírási részben találhatóak.

A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2023. évben meghirdetett pályázati kiírásokhoz" (a továbbiakban: Útmutató 2023.) című dokumentum, amely a pályázati kiírás egyes pontjai esetében további feltételeket és részleteket tartalmaz. A pályázati kiírás és az Útmutató 2023. rendelkezéseinek esetleges ütközése esetén a pályázati kiírás az irányadó.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.

A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2023. december 13. - 2024. január 12.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A fentebb hivatkozott pályázati kiírás teljes egészében letölthető ide kattintva!

 

A pályázatok elkészítéséhez, benyújtásához sok sikert kíván az:

Abaúj Leader Egyesület« vissza az előző oldalra