Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Projektjeink

Tájékoztatás az Abaúj Leader Egyesület által az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban megvalósításra kerülő projektről

Örömmel tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Abaúj Leader Egyesület, mint kedvezményezett támogatásban részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.2.1-15 kódszámú, „Védőháló a családokért” című felhívásban.

- Konzorciumvezető: Abaúj Leader Egyesület, 3860 Encs, Petőfi u. 62.

- Konzorciumi partner: Encsi Görög Katolikus Egyházközség, 3860 Encs, Váci Mihály út 36.

A projekt címe: „Vissza az alapokhoz!'

A támogatás összege: 39.998.334 Ft; A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-01007

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A program megvalósításáért a térség fejlesztésében elkötelezett konzorciumvezető felel. A tervezett szakmai tevékenységek előadások, csoportfoglalkozások, workshopok és rendezvények a történelmi Magyar Görög Katolikus Egyház 1983-ban alapított encsi szervezetével alkotott partnerségben valósulnak meg. Emellett összesen 20 együttműködő partner is segíti céljaink elérését.

A projekt célja: Az elérhető családok és közösségeik erősítése.

Részcélok:

1. Fiatalok esetében a családi életre való felkészítés, a krízishelyzetek megelőzése. Előadások, csoportos foglalkozások formájában. Önismereti, konfliktuskezelési, családtervezési, veszélyhelyzet megelőzési célú programok.

2. A gyermekneveléssel, a szülői feladatokkal kapcsolatos, életviteli és életmódbeli elméleti és gyakorlati tanácsadások, csoportfoglalkozások, kompetenciafejlesztés.

3. A kisgyermekes szülők munkába való visszatérését a számukra tartott workshopok, előadások, információs anyagok és munkáltató-munkavállaló börzék formájában kívánjuk elősegíteni. E tevékenység keretében foglalkozunk a lehetséges munkáltatók informálásával is.

4. A családi közösségépítő programok keretében családi napok, koncertek, zarándoklatok, kreatív délutánok szervezésével javítani kívánjuk a generációk közötti együttműködést, az idősebbek integrálását. Tervezünk olyan programot is, amelyben a fiatalok tanítják a nagyikat a mai technika kommunikációs eszközeinek használatára. A koncertekkel, zarándoklással, búcsújárással a kulturális hagyományok napi életvitelre gyakorolt jó hatásait kívánjuk megosztani és erősíteni. Az ún. kiskert programok, az együttes főzőcskék, a klubok, az ún. kreatív tevékenységek is a nemzedékek együttműködését kívánják erősíteni.

Célcsoportjaink:

1. Párválasztás (családalapítás) előtt álló fiatalok, ide értve a házasságkötésre és gyermekvállalásra készülő párokat is.

2. Fiatal házasok, a gyermekes és kisgyermekes szülők, a munkaerőpiacra gyermekvállalás után visszatérni szándékozókat (kismamákat) is ideértve.

3. A családok, beleértve a sajátos, vagy nehéz helyzetben lévőket is, a család minden generációja (családok, szülők, tinédzser gyermekeikkel, nagyszülők, keresztszülők, nevelőszülők, idősek). Az egyes projekttevékenységek vonatkozásában tervezünk a generációknak külön-külön és együtt is programokat, csoportfoglalkozásokat, hogy a nemzedékek közötti tapasztalatátadás biztosított legyen. Az idősebbek tudását igyekszünk a fiatalabbakkal megosztani az egyes tevékenységek során, hogy azok az ő életükben felmerülő helyzetekre megoldási alternatívát jelentsenek.

4. A házassági, párkapcsolati, egyéb családi (életviteli, életmódbeli, gyermeknevelési, idős családtaggal, szenvedélybeteggel kapcsolatos, stb...) ügyekben tanácsot, segítségnyújtást igénylő személyek és családtagok.

Összességében, a szakmai tervünk olyan programok megvalósítására irányul, amelyek családokat, a családok közösségeit erősítik, elsősorban megelőző jelleggel igyekeznek a problémáikat kezelni.

 


« vissza a projektekhez