Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Támogatott projektmegvalósítással kapcsolatos fontos információk!

A LEADER helyi felhívásokra benyújtott, támogatásban részesített kérelmek esetén több olyan változás bejelentéssel és kimentéssel kapcsolatos kérdés merült fel, amelyek a projektek megvalósítási határidejét és a mérföldkövek tervezését érintik. Ezért ezekkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk a támogatásban részesült projektmegvalósítóink számára:

A projekt megvalósítási határideje:

A gyakorlatban a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időt a TO hatálybalépésétől -a szerződéses jogviszony létrejöttétől- számítjuk függetlenül attól, hogy a kedvezményezett saját felelősségre megkezdte-e projekt megvalósítását vagy sem. Ennek megfelelően a felhívásban, vagy jogszabályban előírt határidőket egységesen a TO hatálybalépésétől számoljuk.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 86. § (1) bekezdése alapján „Ha a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, e rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak!

 

A támogatási kérelemben vállalt (projekt befejezése) és jogszabályban előírt (12 hónap: 10 %) határidők módosításának kezelése:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésének b) pontja szerint többszöri elszámolás esetén „a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10 %-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki".

Amennyiben a kedvezményezett a fentiek szerint nem nyújt be kifizetési kérelmet (a továbbiakban: KK) 12 hónapon belül a támogatási összeg 10 %-át illetően, úgy VB keretében nyújtson be kimentési kérelmet!

 

Projekt befejezése - záró kifizetési kérelem (a továbbiakban: záró KK): amennyiben a Támogatói Okiratban (továbbiakban: TO) szereplő megvalósítási idő a TO hatálybalépésétől számítva sem elegendő a projekt megvalósítására, úgy a kedvezményezett jogosult a projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítását kérni VB formájában. A kérelmét releváns indoklással alá kell támasztani.

1. Amennyiben a projekt megvalósítási ideje a VB keretében kért plusz időszakkal együtt sem hosszabb, mint a TO hatálybalépésétől számított 24 hónap, úgy a HACS jogosult saját hatáskörben elbírálni a kérelmet, és a benyújtott indokok alapján dönteni a kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról.

2. Amennyiben a projekt megvalósítási ideje a VB keretében kért plusz idővel együtt meghaladja a TO hatályba lépésétől számított 24 hónapot, úgy a megvalósítási idő hosszabbításra vonatkozó kérelemről minden esetben az Irányító Hatóság vezetője (továbbiakban: IH vezető) jogosult dönteni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt megvalósítási ideje így sem lehet hosszabb, mint a TO hatályba lépésétől számított 36 hónap (24 hónapos megvalósítási idő tehát legfeljebb 12 hónappal hosszabbítható)!

 

Veszélyhelyzet miatt történő határidő módosulások:

A fentieket kiegészítve felhívjuk a figyelmet, hogy többek között a vészhelyzet miatt történő projekt határidő modosulásokról a 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezik!

 

Kérjük a fentiek tudomásulvételét és a projektek e szerint történő, körültekintő megvalósítását!

Minden támogatásban részesültnek további sok sikert és eredményes projektmegvalósítást kíván!

 

Az Abaúj Leader Egyesület

elnöksége és munkaszervezete

 « vissza az előző oldalra