Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Tájékoztatás új felhívás megjelenéséről!

Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy az Abaúj Leader Egyesület működési területéről újra lehetőség van az alábbiak szerint támogatási kérelmek benyújtására:

A felhívás

megnevezése: Helyi fejlesztések támogatása

kódszáma: VP6-19.2.1.-4-10-21

célja:

Magyarország Kormányának felhívása (a továbbiakban: helyi felhívás) a(z) Abaúj Leader Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport (atovábbiakban: HACS) tervezési területén a HACS által meghatározott kedvezményezetti kör támogatása a(z) helyi szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása, a mikrovállalkozások piaci pozíciójának javítása, a társadalmi és gazdasági fellendülés elősegítése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek településein az infrastruktúra és az alapvető szolgáltatások fejlesztését, a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, a helyi gazdaságfejlesztés támogatását és a munkahelyteremtést. A cél elérését a Kormány a(z) Abaúj Leader Egyesület az általa meghatározott szervezetek együttműködésével tervezimegvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a HACS által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 3.000.000 - 15.000.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő, beruházást tartalmazó támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 7.500.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a a helyi adottságokra épülő szolgáltatások színvonalának javításához, a gazdaság fellendítéséhez, a versenyképes környezet kialakításához, a vidéki térségekben élők életminőségének javítása céljának eléréséhez;

- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

222.629.922 Ft.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Betéti társaság (117)

Egyéni cég (228)

Egyéni vállalkozó (231)

Egyéb önálló vállalkozó (232)

Adószámmal rendelkező magánszemély (233)

Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2021.07.30 naptól 2022.11.30 napig van lehetoség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2021.08.12.

2021.09.09.

2021.10.07.

2022.01.06.

2022.04.07.

2022.07.07.

2022.11.30.

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a helyi felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annakkimerülése elore jelezheto, a HACS a benyújtási határido elott a benyújtás lehetoségét felfüggesztheti vagy a helyi felhívást lezárhatja, és az errolszóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján.

 

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke mikrovállalkozás támogatást igénylo esetén az összes elszámolható költség 60%-a. Munkahelyteremtés esetén a projekt további 15% százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, vagyis ez esetben a támogatási intenzitás 75%.

Ez a tájékoztatás nem teljeskörű!

A teljes felhívás és a hozzá tartozó dokumentáció letölthető ide kattintva, vagy a honlapunk dokumentumtár, dokumentumok menüpontjának, VP 2014 2020 LEADER felhívások és mellékletei alpontból, illetve a Magyar Államkincstár honlapjáról, a LEADER felhívás keresőből: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

 

A támogatási kérelmek elkészítéséhez, benyújtásához sok sikert kíván az:


Abaúj Leader Egyesület

 « vissza az előző oldalra