Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Tájékoztatás kifizetési igénylések kapcsán!

A Vidékfejlesztési Program intézkedései kapcsán támogatás kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a projekt keretében tervezett tevékenységek igazoltan megvalósultak, a hozzájuk kapcsolódó költségek ténylegesen és igazolhatóan felmerültek, azaz valós költségeknek minősülnek.

Ezzel összefüggésben nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a kifizetési igénylés kellően körültekintő, gondos, alapos és valósághű elkészítése. A kifizetési igénylésben támogatás csak olyan tevékenységekkel összefüggő kiadásokra igényelhető, amelyek ténylegesen megvalósultak, továbbá a kifizetési igénylésnek és a kifizetési igénylést alátámasztó számviteli bizonylatoknak és egyéb dokumentumoknak: számla, számlarészletező, amennyiben saját munka elszámolható a vonatkozó belső bizonylatok, aktiválási jegyzőkönyv, tárgyi eszköz karton, számlafordítás, szállítólevél, árajánlat, szerződés, építési napló, felmérési napló, teljesítménynyilatkozat, átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe helyezési jegyzőkönyv, garanciális feltételeket igazoló dokumentumok, gyártó által biztosított műszaki leírás és útmutató, gépkönyv, teljesítésigazolás, amennyiben a projekt közbeszerzési eljárással érintett, akkor a közbeszerzési dokumentáció, stb. (a felsorolás nem teljes körű, a támogatás jellegétől függően más további dokumentumok is lehetségesek!) a valóságnak megfelelő - a ténylegesen megvalósult tevékenységre, kiadási tételre, költségtételre vonatkozó, az adott tételre nézve egymásnak megfeleltethető, azonos - adatokat kell tartalmazniuk.

A kedvezményezettnek a kifizetési igénylésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel, valamint a támogatás a támogatói okirat szerint vállalt, - illetve változás bejelentéssel megfelelően módosított - mérföldkövekhez rendelt ütemezésnek megfelelően került felhasználásra.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kedvezményezettnek a projekttel összefüggő minden változást be kell jelentenie, ezért szükséges és fontos a kifizetési igénylés benyújtását megelőzően meggyőződnie arról, hogy a támogatói okirattal jóváhagyott projekt műszaki, szakmai tartalmában, költségvetésében, ütemezésében, vagy a projekthez kapcsolódó más adatokban időközben bekövetkezett2változások az Irányító Hatóság felé a Magyar Államkincstáron (a továbbiakban: Kincstár) keresztül szabályszerűen bejelentésre kerültek/kerülnek.

A kifizetési igénylés elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az ne automatikusan, a támogatási kérelemben tervezett és a támogatói okiratban jóváhagyott kiadási tételekre vonatkozó adatokkal kerüljön kitöltésre, hanem a támogatói okirattal jóváhagyott projekthez képest megvalósult változásnak, módosításnak megfelelően szükséges feltüntetni a támogatható tevékenységet, kiadási tételt és csatolni az arra vonatkozó igazoló, alátámasztó dokumentumokat.

A kifizetési kárelmek benyújtásával, elkészítésével kapcsolatos tájékoztató teljes verziója letölthető ide kattintva, vagy honlapunk dokumentumtárából (almenű: Magyar Államkincstár Tájékoztatói 2021)!

 

Abaúj Leader Egyesület« vissza az előző oldalra