Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Módosultak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó rendeletek

Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet és az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet alapján módosultak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társ finanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó rendeletek.

upload/articles/7/604/lead_150w.jpg

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet alapján az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évben igénybe vett támogatás esetén a kifizetési kérelmet 2013. évben a május 31-től egy hónappal meghosszabbított, február 1. és június 30. közötti kérelem benyújtási időszakban, valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani úgy, hogy a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

A 2013. február 1. - június 30. között benyújtásra kerülő kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeit, illetve a kapcsolódó formanyomtatványokat a 75/2013. (V. 3.) számú MVH Közleménnyel módosított 14/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény tartalmazza.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet alapján a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen igénybe vett támogatás esetében a kifizetési kérelmet 2013. évben a május 31-től egy hónappal meghosszabbított, február 1. és június 30. közötti kérelem benyújtási időszakban, valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani úgy, hogy a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

A 2013. február 1. - június 30. között benyújtásra kerülő kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeit, illetve a kapcsolódó formanyomtatványokat a 78/2013. (V. 3.) számú MVH Közleménnyel módosított 27/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény tartalmazza.

A 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet alapján a GAZDANet programban a módosítás alapján az ügyfél akkor jogosult a támogatásra, ha a támogatási határozatban jóváhagyott konfigurációt a korábbi 2013. március 31-i határidő helyett legkésőbb 2013. május 10-ig átveszi a NAKVI-nál.

A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet alapján a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez 2012. évben igénybe vett támogatás esetén a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási kérelemhez kapcsolódóan, a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával köteles elszámolni, szemben a módosítást megelőző - a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belüli - 25%-os elszámolási kötelezettséggel.

A módosítás kapcsán a jogcímben érintett támogatások kifizetéséről szóló 21/2013. (I.22.) számú MVH Közlemény a 77/2013. (V. 3.) számú MVH Közleménnyel, illetve a 76/2012. (VI.14.) számú MVH Közlemény a 76/2013. (V. 3.) számú MVH Közleménnyel módosításra került.

Ugyancsak módosult Szakképzés jogcímre vonatkozó 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, mely kiegészült a támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében alcímmel, illetve a 4/2013. (II.4.) VM módosító rendelet, a hatályba lépést illetően. A módosításnak megfelelően nem lép hatályba a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 9. §-a és 11. § (2) bekezdése, továbbá a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az 1- 8. §, a 10. §, a 12. § (2), (3) es (5) bekezdése, a 13. §, valamint a 2., 3. és 5. melléklet 2013. augusztus 15-én lép hatályba."

A módosított közlemények elérhetőek az MVH honlapján. További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Az online ügyfélszolgálati rendszer kibővítésre került az MVH-nál, így az összes EMVA-ból finanszírozott jogcím és az Egységes Kérelem jogcímeivel kapcsolatos információk elérhetőek az www.mvh.gov.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés menüpont Ügyfél tájékoztatási rendszer alkalmazásban. A naprakész tájékozódás érdekében vegyék igénybe az MVH hírlevél szolgáltatását, amelyre a www.mvh.gov.hu oldalon lehet feliratkozni.

 

 « vissza az előző oldalra