Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Megrendezésre kerül az Abaúj Leader Egyesület 2019. évi második, rendes közgyűlése!

A Közgyűlés időpontja és helyszíne: 2019. november 29. (péntek) 9:30 óra Boldogkőváralja Faluház (3885 Boldogkőváralja, Kossuth u. 42.)

Napirend:

1. Tájékoztatás SZMSZ módosításról.

2. Vezető tisztségviselők választása.

3. Tájékoztatás a 2019. évben megjelent (második körös) VP LEADER helyi felhívásokra beérkezett kérelmekről.

4. Egyebek.

Regisztráció: 9:00 órától a helyszínen.

Határozatképtelenség estén a közgyűlést 10:00 órától azonos napirenddel a helyszínen újra összehívjuk.

Felhívjuk a tisztelt tagság figyelmét, hogy az Abaúj Leader Egyesület alapszabálya értelmében „Az egyesület tagjai a jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják, a közgyűlésen a tag magát sem meghatalmazott útján, sem egyéb módon -ez nem érinti a törvényes képviselet eseteit - nem képviseltetheti." Továbbá az alapszabály értelmében: „A tag nem gyakorolhatja tagsági viszonyához fűződő jogait amennyiben az adott közgyűlés időpontját megelőző bármely évet érintő tagdíj tartozását nem rendezte és még az elnökség a tag törlését nem rendelte el."

 

Abaúj Leader Egyesület

munkaszervezete

 

 « vissza az előző oldalra