Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Meghívó rendkívüli közgyűlésre!

Tisztelt egyesületi Tag! Az Abaúj Leader Egyesület 2018. évi I. rendkívüli közgyűlését, 2018. április 25-én (szerdán) 14:00 órai kezdettel, a boldogkőváraljai Faluházban (3885 Boldogkőváralja, Kossuth u. 42.) tartjuk meg.

Napirend:

1. Új tagok felvétele.

2. Az egyesület 2017. évi gazdálkodásának az áttekintése, közhasznúsági jelentés, éves beszámoló ismertetése, elfogadása.

3. 2018. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása.

4. Lejárt mandátumú vezető tisztségviselők és elnökségi tagok választása.

5. Az átdogozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása, véglegesítése.

6. Tájékoztatás a megjelent VP LEADER helyi felhívásokra beérkezett kérelmekről.

7. Egyebek.

Regisztráció: 13:30 órától a helyszínen. Határozatképtelenség estén a Közgyűlést 14:30 órától azonos napirenddel a helyszínen újra összehívjuk. Felhívjuk a tisztelt tagság figyelmét, hogy az Abaúj Leader Egyesület alapszabálya értelmében: „Az egyesület tagjai a jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják, a közgyűlésen a tag magát sem meghatalmazott útján, sem egyéb módon -ez nem érinti a törvényes képviselet eseteit - nem képviseltetheti." Továbbá az alapszabály értelmében: „A tag nem gyakorolhatja tagsági viszonyához fűződő jogait amennyiben az adott közgyűlés időpontját megelőző bármely évet érintő tagdíj tartozását nem rendezte és még az elnökség a tag törlését nem rendelte el."

A közgyűlés meghívója letölthető ide kattintva.

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítva!

 

Zavodni Ferenc

elnök

s.k.

 

 « vissza az előző oldalra