Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Meghívó az Abaúj Leader Egyesület 2019. évi I. rendes Közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja és helyszíne: 2019. 05. 22., 14:00 óra Encs, Művelődési Központ és Könyvtár (3860 Encs, Rákóczi u. 9.)

Napirend:

1. Az egyesület 2018. évi gazdálkodásának az áttekintése, közhasznúsági jelentés, éves beszámoló ismertetése, elfogadása.

2. 2019. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása.

3. Helyi Bíráló Bizottsági tagok választása.

Kávészünet.

4. Döntés tagdíjtartozás miatti tagtörlésről.

5. Az átdogozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása, véglegesítése.

6. Tájékoztatás a megjelent VP LEADER helyi felhívásokra beérkezett nyertes támogatási kérelmekről.

7. Egyebek.

 

Regisztráció: 13:30 órától a helyszínen.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 14:30 órától azonos napirenddel a helyszínen újra összehívjuk.

 

Felhívjuk a tisztelt tagság figyelmét, hogy az Abaúj Leader Egyesület alapszabálya értelmében „Az egyesület tagjai a jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják, a közgyűlésen a tag magát sem meghatalmazott útján, sem egyéb módon -ez nem érinti a törvényes képviselet eseteit - nem képviseltetheti."

Továbbá az alapszabály értelmében: „A tag nem gyakorolhatja tagsági viszonyához fűződő jogait amennyiben az adott közgyűlés időpontját megelőző bármely évet érintő tagdíj tartozását nem rendezte és még az elnökség a tag törlését nem rendelte el."

 

Tisztelettel:

Zavodni Ferenc

elnök

Abaúj Leader Egyesület

s. k.

 

 « vissza az előző oldalra