Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

LEADER működési és animációs költségek támogatása

A projekt címe: LEADER működési és animációs költségek támogatása

Kedvezményezett: Abaúj Leader Egyesület

A projekt azonosító száma: 1752197273

A támogatás összege: 127.637.878 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdési időpontja: 2016. június 10.

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. december 31.

 

Az Abaúj Leader Egyesület Helyi Akciócsoport fő tevékenysége a Vidékfejlesztési Program (VP) és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) kidolgozása, megvalósítása a 2014-2020-as programozási időszakban.

Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat látja el:

- A HFS előrehaladásának és végrehajtásának évenkénti értékelése.- Munkaszervezet irodájának működtetése.

- Közreműködés a HFS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, továbbképzésében.

- Tájékoztatási és információs tevékenység végzése.

- A Cselekvési Tervben szereplő intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítés végezése.

- A projektgazdák segítése a támogatási és kifizetési kérelmek összeállításában.

- Ügyfélkérelmek befogadása a HFS-ben megállapított időszakban.

- A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) feladata a beérkezett ügyfélkérelmek értékelése, s pontozása, a legjobb pontszámot elért ügyfélkérelmekről döntési lista összeállítása.

- Az egyesület területen működő, területfejlesztési tevékenységet végző szervezetekkel, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) területi felelőseivel kapcsolat tartás, szakmai együttműködés.

- Egyéb az IH által közvetlenül a VP végrehajtása érdekében, a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése.

- A végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldal működtetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « vissza az előző oldalra