Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

LEADER felhívásokkal kapcsolatos konzultációk az Abaúj Leader Egyesület munkaszervezeténél!

Megkezdődött a 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) megvalósítására irányuló helyi LEADER pályázati felhívások megjelentetése! Ennek kapcsán konzultációk tartásával is elő kívánjuk segíteni a pályázóink számára a felhívások megismerését, s ez által a sikeres LEADER pályázatok készítését, benyújtását.

Jelenleg négy felhívás érhető el az Abaúj Leader Egyesület működési területén. Ezek a mellékleteikkel együtt letölthetők az Abaúj Leader Egyesület (ide kattintva), valamint a Magyar Államkincstár (ide kattintva) honlapjáról is.

A négy felhívás az alábbi témakörökben, célok mentén és indokokkal került meghirdetésre:

1. A felhívás megnevezése: Mezőgazdasági termék kisléptékű feldolgozásának az elősegítése (kódszám: VP6-19.2.1.-4-1-17).

A helyi terméket termelő, előállító vállalkozók, őstermelők növelik a térség értékét, ezért kiemelt figyelmet fordítunk rájuk. A helyi termékek a turizmusban nagy szerepet játszanak, mivel az ide utazóknak be tudjuk mutatni a térségünkre jellemző alapanyagokat, ételeket, kézműves termékeket. A megtermelt termékek a szőlő kivételével manipulálás, feldolgozás nélkül kerülnek piacra, amely problémát még tovább fokoz a gyümölcspiacra jellemző felvásárlási ár kiszámíthatatlansága. A termékek elsődleges feldolgozását elősegítő innovatív beruházások révén jelentős foglalkoztatás növekedés és jövedelemtöbblet érhető el.

Fő célkitűzés:

a) Ösztönözni a helyi, termelésre alapozódó kistermelői, kisléptékű feldolgozó kapacitások létesítését, fejlesztését, összekapcsolva a családi gazdaságok erősítésével a helyi értékesítés fejlesztésével, a térségi gazdasági teljesítmény javulását.

b) Az intézkedés keretében e pályázat célja továbbá a helyi termelés és szolgáltatás minőségének és mennyiségének emelése, munkahelyek teremtése, társadalmi aktivitás erősítése a térségben.

c) Ugyanakkor szükséges termelői összefogással, online piacok szervezése. A rövid ellátási lánc elvre alapozva, magasabb profit maradhat a termelőnél.

d) A helyi termékek elsődleges feldolgozására és/vagy raktározására alkalmas kisüzemek létrehozására és/vagy technológiai fejlesztése, meglévő üzemek, telephelyek fejlesztése, bővítése, gép és eszközbeszerzése.

e) Továbbá lehetőséget biztosítunk azoknak a kistermelőknek, akik kertészeti terméket állítanak elő, hogy ennek infrastruktúráját (pl.: üvegházak építése) meg tudják teremteni.

 

2. A felhívás megnevezése: Gazdasági vállalkozás fejlesztés támogatása

(kódszám: VP6-19.2.1.-4-2-17).

A foglalkoztatási adatok alapján az aktív népesség körében cca. 20 %-os a munkanélküliség, különösen magas a roma kisebbségnél. A térség adottságait figyelembe véve a mikro vállalkozások jelentik a helyi munkavállalók foglalkoztatásának fő színtereit, mivel ez a vállalkozási kategória adja a for-profit szektor 2/3-át.

A szektor fejlődőképessége korlátozott, nagymértékű a fejlesztést szolgáló tőke- és a helyzetből adódó piaci viszonyokhoz való alkalmazkodóképesség hiánya.

Szükséges, hogy a piaci kihívásokra reagálni képes vállalkozások jöjjenek létre és foglalkoztassanak a hátrányos helyzetű csoportokból származó munkavállalókat, a meglévő vállalkozások technikai korszerűsítésével.

Fent leírt hiányosságok csökkentése miatt fontos a helyi erőforrásokra alapozó gazdasági tevékenységek megerősítése, az itt élők életminőségének jelentős javítása, élhetőbb környezet kialakítása.

 

3. A felhívás megnevezése: Meglévő, működő turisztikai szolgáltatók, turisztikai szolgáltatás és/vagy szálláshelyfejlesztése (kódszám: VP6-19.2.1.-4-3-17).

Turisztikai vonzerővel bíró szolgáltatás jelenleg nem értelmezhető a térségben. Hiányoznak az esetlegesen több vendégéjszakát generáló falusi agro-és ökoturisztikai szolgáltatások, vadászathoz, kerékpáros-, vízi-, és lovas turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások. A térség csak kevés ideig képes határain belül tartani a látogatót. A meglévő létesítmények nem rendelkeznek a mai kornak megfelelő szolgáltatási színvonallal. A campingek egy részében nincs megfelelő infrastruktúra.

Fontos az aktív esetlegesen több vendégéjszakát generáló turisztikai szolgáltatások fejlesztése és ezekhez kapcsolódó programcsomagok kialakítása. Kiemelten támogatott a turisztikai szolgáltatók együttműködése.

A felhívás célja a meglévő turisztikai szolgáltatók szolgáltatásbővítő fejlesztése, a turisztikai célú épületeik fejlesztése, bővítése, komplex turisztikai kínálat kialakítása.

 

4. A felhívás megnevezése: Tájgondozás Természeti, örökségek turizmust segítő infrastruktúrájának fejlesztése (kódszám: VP6-19.2.1.-4-4-17).

Abaúj térsége természeti örökségekben gazdag. A Cserehát dombjai, a Zempléni-hegység vonulatai határolják a Hernád-folyó által kettészelt területet. Itt halad át az országos Kéktúra útvonal, valamint a nemzetközi Eurovelo kerékpárút két szakasza is. A térség kifejezetten kedvelt az ökoturizmust preferáló látogatók körében.

A települések közfunkciót ellátó részeiről és a kirándulóhelyekről hiányoznak a kulturált megálláshoz szükséges elemek, mint például a kihelyezett illemhelyek, szemetesek, ülőpadok, tájékoztató táblák, felfestések, esőbeállók stb.

Ezek alapján olyan fejlesztések támogathatók, amelyek a térség gazdasági teljesítményének a növelésével, hozzájárulnak az életminőség javulásához, ezen belül kiemelten a közösségi programok szervezéséhez, a közösségi infrastruktúra fejlesztéséhez, továbbá a természeti, -épített örökségvédelemhez. A tájgondozás által, pedig a térség vonzerőinek ismertebbé tételéhez, a természeti, kulturális környezeti erőforrások feltárásához, az ökoturisztikai kínálat bővítéséhez.

 

A fentebb, röviden ismertetett felhívásokkal kapcsolatosan két konzultációt szervezünk!

1. Konzultáció:

Időpontja: 2017. november 14.; 10:00-12:00 óra

Helye: Abaúj Leader Egyesület munkaszervezetének irodája (3860 Encs, Petőfi út 62.)

Témakörök:

- A felhívás megnevezése: Meglévő, működő turisztikai szolgáltatók, turisztikai szolgáltatás és/vagy szálláshelyfejlesztése (kódszám: VP6-19.2.1.-4-3-17).

- A felhívás megnevezése: Tájgondozás Természeti, örökségek turizmust segítő infrastruktúrájának fejlesztése (kódszám: VP6-19.2.1.-4-4-17).

 

2. Konzultáció:

Időpontja: 2017. november 16.; 14:00-16:00 óra

Helye: Abaúj Leader Egyesület munkaszervezetének irodája (3860 Encs, Petőfi út 62.)

Témakörök:

- A felhívás megnevezése: Mezőgazdasági termék kisléptékű feldolgozásának az elősegítése (kódszám: VP6-19.2.1.-4-1-17).

- A felhívás megnevezése: Gazdasági vállalkozás fejlesztés támogatása (kódszám: VP6-19.2.1.-4-2-17).

 

A konzultációra minden a LEADER felhívásokkal kapcsolatos, konkrét fejlesztési elképzeléssel rendelkező érdeklődőt, pályázót szertettel meghívunk és várunk.

A konzultációkon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a falatek.laszlo@abaujleader.hu e-mail címen lehet megtenni legkésőbb a konzultációkat megelőző nap 12:00 óráig. A regisztráció során kérjük adja meg a nevét, a tervezett fejlesztéssel érintett települést (településeket) és azt a témakört (témaköröket) amely Önt érdekli.

A 2014-2020 LEADER helyi fejlesztési források sikeres felhasználása érdekében előre is köszönjük együttműködését és kérjük, hogy ezekről a pályázati és konzultációs lehetőségekről értesítse a környezetében élőket.

A helyi LEADER pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához sok sikert kíván az:

 

Abaúj Leader Egyesület

munkaszervezete

 

 « vissza az előző oldalra