Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hírek

Figyelemfelhívás az EMVA-ból társfinanszírozott beruházási támogatást igénylő ügyfelek részére

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2010. december 23-án hatályba lépett módosítása az EMVA-ból támogatott egyes jogcímek kapcsán bevezette az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot, amely az egyes, érintett ügyfelek esetében 2011 augusztusától folyamatosan jár le.

upload/articles/4/369/lead_150w.jpg

A fentiek értelmében, általános szabályként, a jogszabályban meghatározott kivétellel, az első kifizetési kérelmet - amelyben jóváhagyott nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tétellel is el kell számolni - a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételétől számított kilenc hónapon belül kell benyújtani. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtására megállapított határidő leteltekor kifizetési kérelem benyújtási időszak nincs megnyitva, akkor a kérelmet a megelőző kifizetési kérelem benyújtási időszakban szükséges benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályban meghatározott ezen feltétel akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a határidőben beadott kifizetési kérelem legalább részben jóváhagyásra kerül. A szabály a beruházások ütemesebb megvalósítását szolgálja, és betartása kiemelten fontos, mivel elmulasztása komoly jogkövetkezményeket von maga után.

Az előírás mindazon ügyekre vonatkozik, amelyekben 2010. december 23-át követően emelkedett jogerőre a támogatási döntés.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási határozat kézhezvételét követő 9 hónapon belül kifizetési kérelem benyújtása szükséges. Amennyiben az Ügyfél nem nyújt be 9 hónapon belül kifizetési kérelmet az illetékes MVH Kirendeltség felé az aktuális formanyomtatványon a kötelező előírások betartásával, abban az esetben az Ügyfél elesik a megnyert támogatástól.

Figyelem! Egyes jogcímrendeletek ettől eltérő időszakról is rendelkezhetnek, így mindenképpen szükséges az adott intézkedésre vonatkozó jogi háttér, illetve a kapcsolódó MVH közlemény alapos áttanulmányozása.

További információ, tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, vagy az iroda@abaujleader.hu e-mail címen kérhető.

Abaúj Leader Egyesület« vissza az előző oldalra